آزمون آنلاین .

آزمون آنلاین بسته های غیر حضوری :

( لطفا فقط از مرورگر Internet Explorer استفاده نمایید )

قوانین و مقرارات آزمون آنلاین .

هنگام برگزاری آزمون اینترنت شما نباید قطع گردد
نام کاربری و کلمه عبور فقط یک بار قابل استفاده می باشد درصورت ورود به آزمون دیگر اعتبار ندارد
دقت کنید صفحه آزمون Refresh نگردد
بعد از ورود به صفحه آزمون از صفحه خارج نشوید در غیر اینصورت پایان آزمون محسوب می گردد
در صورت فعال بودن نمره منفی در آزمون پاسخ های اشتباه شامل نمره منفی می گردد درصورت عدم اطمینان از پاسخ صحیح روی گزینه بدون جواب کلیک نمایید تا نمره منفی لحاط نگردد ..( در صورت فعا بودن نمره منفی قبل از آزمون به شما اعلام می گردد .)
برخی از آزمون ها دارای فرم نظرسنجی می باشد برای تکمیل این فرم اینجا کلیک نموده و فم نظر سنجی را تکمیل نمایید .

  عنوان دوره آموزشی فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون
۱ آزمون آنلاین : مدیریت موفق زمان تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۲ آزمون آنلاین : فرآیند استخدام موفق در سازمان ها تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۳ آزمون آنلاین : نظام پیشنهادهاا تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۴ آزمون آنلاین : مدیریت تشریفات تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۵ آزمون آنلاین : فروش در دوران بحران تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۶ آزمون آنلاین : آینده پژوهی و تکنیک های آن تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۷ آزمون آنلاین : قوانین و مقررات تامین اجتماعی تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۸ آزمون آنلاین : قانون مدیریت خدمات کشوری تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۹ آزمون آنلاین : خلاقیت و نوآوری TRIZ تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۱۰ آزمون آنلاین : جهاد اقتصادی در سازمان ها تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۱۱ آزمون آنلاین : قانون کار تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۱۲ آزمون آنلاین : مبانی  اطفاء حریق تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۱۳ آزمون آنلاین : نظام آراستگی سازمان5S. تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۱۴ آزمون آنلاین : بیست گام عملیاتی در مدیریت بحران تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۱۵ آزمون آنلاین : آیین نگارش و مکاتبات اداری  تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۱۶ آزمون آنلاین : مدیریت ارتباط با مشتری CRM  , تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۱۷ آزمون آنلاین : هوش هیجانی و کاربرد آن در مدیریت  تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۱۸ آزمون آنلاین : مهارت های زندگی     تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۱۹ آزمون آنلاین : مسئولین دفاتر مدیران تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۲۰ آزمون آنلاین : مدیریت بحران و ایمن سازی صنایع تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۲۱ آزمون آنلاین : مهارت های روابط عمومی تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۲۲ آزمون آنلاین : اصول سرپرستی تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۲۳ آزمون آنلاین : گزارش نویسی کاربردی تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۲۴ آزمون آنلاین : مدل تعالی سازمانEFQM تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۲۵ آزمون آنلاین :مدیریت موثر جلسات تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۲۶ آزمون آنلاین :اعتبارات اسنادی LC تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۲۷ آزمون آنلاین :کارگروهی تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۲۸ آزمون آنلاین :کنترل کیفیت عمومی تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۲۹ آزمون آنلاین :آشنایی با نظام و آیین نامه دورکاری تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۳۰ آزمون آنلاین :مدیریت کیفیت جامع TQM تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۳۱ آزمون آنلاین :مبانی مدیریت اسناد تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۳۲ آزمون آنلاین :مدیریت عملکرد تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۳۳ آزمون آنلاین :اصول تدوین متن و ارائه سخنرانی تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۳۴ آزمون آنلاین :اصول و آداب تشریفات تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۳۵ آزمون آنلاین :اصول و فنون مستندسازی تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۳۶ آزمون آنلاین : اصول و فنون ممیزی تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۳۷ آزمون آنلاین : سرپرست دبیرخانه تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۳۸ آزمون آنلاین :آشنایی با ده برنامه تحول اداری و شاخص های مرتبط با آن تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۳۹ آزمون آنلاین :کاربرد EXCEL در حسابداری تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۴۰ آزمون آنلاین :پایش،بهبود و ارتقاء سلامت اداری تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۴۱ نیازسنجی آموزشی تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۴۲ آزمون آنلاین :روش پیاده سازی استاندارد امنیت اطلاعات ISO 27001 تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۴۳ آزمون آنلاین :خود آموز گام به گام Microsoft project 2007 تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۴۴ آزمون آنلاین : پایش ، بهبود و ارتقاء سلامت اداری تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۴۵ آزمون آنلاین : آشنایی با مدیریت پروژه بر اساس راهنمای PMBOK تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۴۶ آزمون آنلاین : روشهای پیاده سازی امنیت اطلاعات iso 27001 تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۴۷ آزمون آنلاین :سرمایه فکری در سازمان تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۴۸ آزمون آنلاین :مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۴۹ آزمون آنلاین :مدیریت منابع انسانی تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۵۰ آزمون آنلاین :تصمیم گیری و روش های حل مسئله تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۵۱ آزمون آنلاین : آزمون آشنایی با صنعت نفت تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۵۲ آزمون آنلاین : مقابله با تهاجم فرهنگی غرب   تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۵۳ آزمون آنلاین : مهارت های ارتباطی موفق تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۵۴ آزمون آنلاین : اصلاح الگوی مصرف تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۵۵ آزمون آنلاین حسابداری مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیتهای مستقیم تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۵۶ آزمون آنلاین انگلسی ویژه منشی هاو مسولین دفاتر مدیران تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۵۷ آزمون آنلاین نگارش ایمیل موثر به زبان انگلیسی تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۵۸ آزمون آنلاین قانون اساسی تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۵۹ آزمون آنلاین ایجاد انگیزه در کار تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۶۰ آزمون آنلاین استاندارد ISO 10015 تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۶۱ آزمون آنلاین اصول و فنون مذاکره تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۶۲ آزمون آنلاین اصول و فنون موفقعیت در فروش تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۶۳ آزمون آنلاین مدیریت تدارکات و خرید تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۶۴ آزمون آنلاین استاندارد بین المللی iso29990 تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۶۵ آزمون آنلاین طرح تکریم ارباب رجوع تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۶۶ آزمون آنلاین مدیریت تبلیغات تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۶۷ آزمون آنلاین مدیریت رفتار سازمانی تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۶۸ آزمون آنلاین مدیریت حفاظت فیزیکی تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۶۹ آزمون آنلاین مبانی مدیریت و فناوری اطلاعات در سازمان تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۷۰ آزمون آنلاین مذاکره حرفه ای تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۷۱ آزمون آنلاین مدیریت استراتژی تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۷۲ آزمون آنلاین اخلاق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۷۳ آزمون آنلاین مدیریت استرس تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۷۴ آزمون آنلاین بازارشناسی و تحقیقات بازار تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۷۵ آزمون آنلاین آشنایی با قوانین محاسبات عمومی کشور تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۷۶ آزمون آنلاین مدیریت برون سپاری تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۷۷ آزمون آنلاین بودجه ریزی عملیاتی تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۷۸ آزمون آنلاین نظام مدیریت اسلامی تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۷۹ آزمون آنلاین برنامه ریزی و مدیریت هزینه تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین
۸۰ آزمون آنلاین کارراهه شغلی تکمیل فرم ارزشیابی ورود به جلسه آزمون آنلاین

 

 

در صورت ایجاد مشکل در ورود به جلسه آزمون باشماره تلفن هاي 88848957 - 88322089 تماس حاصل فرماييد
 
صفحه اصلی | درباره ما | اخبار | تماس با ما
© کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه فرهنگی دیجیتال تدبیر دانش ماندگار می باشد.
طراحی وب سایت سید حبیب حسینی
 
+98 21 88 32 20 89
دفتر مرکزی : تهران، میدان هفت تیر، مفتح شمالی،خیابان ملایری پور، پلاک 82،
 
"موسسه فرهنگی دیجیتال تدبیر دانش ماندگار "
با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور تصدی قراردادن اطلاعات و محتوای دیداری، شنیداری و نوشتاری یا ترکیبی از آن ها در قالب دیجیتال تاسیس گردیده است  
ادامه مطلب